Ayna Yayinevi
Ana Sayfa  |  Kitaplar  |  Yeni Çıkanlar  |  Çok Satanlar  |   Yazılar  |  Site Haritası  |  İletişim
 
Bir deger girmelisiniz !

Yeni Çıkanlar
 
Tanrıça'nın Sihri ve Gü..
Kadîm Pythagoras Kardeş..
Yahûdî Mistisizmi’ne Gi..
Kadîm Viking İrfânı..
Tanrıça Gizemleri..
Yeni Binyılın Toltekler..
Toltek Yolu İle Duygusa..
Yıldızların Şarkısı..
Kadîm Bilgelik..
Aşk, Bekârlık Yemîni ve..
 

Çok Satanlar
 

Kadîm Viking İrfânı..

Tanrıça Gizemleri..
Yeni Binyılın Toltekle..
Toltek Yolu İle Duygus..
Yıldızların Şarkısı..
Kadîm Bilgelik..
İsa ve Kayıp Tanrıça..
Kabballah..
Aydınlanma Nedir?..
Özgürlük Üzerine..

Yazılar
 

Gerçek Dünyâda Şamanla..
Hâlen Varlığını Sürdü..
Jung Mistisizmi’ne Gir..
Kabbalah Bilgeliği..
Kitty Ferguson ve Pyth..
Kutsal Metinlerde “Tan..
Timothy FREKE ve Peter..
Yüzüklerin Efendisi ve..
Zulu Şaman..


Hâlen Varlığını Sürdüren Toltekler

- Victor Sanchez
Çeviren: Cengiz Erengil

HÂLEN  VARLIĞINI SÜRDÜREN TOLTEKLER - Victor  Sanchez

Gelin en başından başlayalım. Etnologlar ve târihçiler için Toltekler, 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında Meksika’nın merkezinde yaşamış olan Kolombiya yerlileri idî. Başkentleri Hidalgo içindeki Tula idî. 12. yüzyıldan sonra Toltekler Tula’yı terk ettiler. 16. yüzyıldan sonra Toltekler dağıldılar ve bu dağılış, liderleri Quetzalcoatl ile bağlantılı idî. Bu olaylarla ilgili kayıtlardan biri Quetzalcoatl’un Meksika şehrindeki Chapultepec Tepesi’nin altındaki bir mağaraya gittiği ve orada bir başka boyuta geçtiği (Mictlan, Nahual veyâ Omeyocan) ve ortadan kaybolduğu yazılıdır. Her nasılsa, şurası kesindir ki, Toltekler kadîm Meksika ülkesinden başka yerlere yayılmışlardır. Bilgileri ile Mayaları ve başka yerli kültürleri etkilemişlerdir. Burada târihten söz ediyoruz.

Asıl olgu ise şudur: Tolteklerin geçmişin en büyük medeniyetine sâhip oldukları söylenir. Sâdece bugün değil, fakat 16. yüzyıldan beri Aztek (Astec) halkına Toltek denmektedir. Toltek bir bilgi adamıdır, kadîm Tolteklerin büyük bilgeliğinin bir temsîlcisidir.  Ve Toltek olmak, bir insânın erişebileceği en yüksek bilgi düzeyine erişmektir. 

Sıradan insânlar için Toltekler, birkaç yüzyıl önce ortadan kaybolmuş, bilgelerden oluşan bir Yerli halktır. Toltekler uzun zamân önce ortadan kalkmış olduğu için, herkes onlarla ilgili olarak istediği şeyi söyleyebilir. Nasılsa Toltekler burada değillerdir ve kendilerini savunamazlar ya da en azından böyle görünmektedir.

Toltekler hâlâ burada mıdırlar?

Toltekler üzerine bilgi üreten ve öğreten yerli olmayan öğretmenler arasındaki birbiri ile çatışan söylemlerle dolu bir ortamda, Toltek Yerlilerinin, Toltek Yerlileri ile ilgili bilgi konuları üzerine konuşan bir seslerinin olmayışı bu sorunun soruluşuna sebep olmuş olabilir. Fakat kimsenin değerlendirmediği bir nokta vardır: Bugünkü Meksika sınırları içinde yaşayan yerli topluluklar vardır ve bu topluluklar Kadîm Toltek İrfânı ile ilgili bütün bilgi ve pratikleri korumakta ve canlı tutmaktadırlar. Benim keşfettiğim şey budur. Benim katıldığım pratikler dizisinden oluşan inisiyasyon budur. Bu pratikler sâyesinde ben, Carlos Castaneda kitâplarında içerilen bilginin pratik yanlarını ve bilgece kullanılışını anlayabildim. Bu pratikler sâyesinde Castaneda kitâplarının esinlediği yolu ve teknikleri geliştirdim. Castaneda hikâyelerinin dünyâsal olmayan amaçlarını ve hedeflerini yansıtmak için bir taklit içine girmedim. Fakat okuduğum Castaneda hikâyeleri arasında benim Meksika dağlarında hâlen varlığını sürdüren Yerli Toltekler arasında yaşayarak öğrendiğim Toltek İrfânı ile tutarlı olanlarını seçtim. 

Hâlen Varlığını sürdüren Toltekler arasında yaşadığım deneyimlerim ile ilgili tanıklıklarımı “Yeni Binyılın Toltekleri” (“Toltecs of the New Millenium”) adlı kitâbımda yazdım. Bu kitâpta birçok referanslara değindim, birçok fotoğraf sergiledim, birçok başka tanıklıkları aktardım. Böylece okurlar benim neden bahsettiğimi bilsinler istedim. Benim üzerine konuştuğum Toltek İrfânı, okurların yaşadığı dünyâ ile aynı dünyâyı paylaşmaktalar. Okurlarımın gerçek bir şey okuduklarından emîn oluşları benim için çok önemliydi. Özellikle gündelik yaşamlarında uygulamak için bir şeyler arayanları dikkate aldım. Toltekler üzerine konuşan ya da yazan her hangi bir kimseyi eleştirmek, benim ilgi alanımın dışında kalan bir şey. Ben sâdece kendi bakış açımı ortaya koymak istiyorum ve bu açık seçik anlaşılsın istiyorum.

Hâlen Varlığını Sürdüren Toltekler Hakkında Ek Bilgiler:
1. Kadîm Toltek İrfânı’nın (Toltequity) mîrâsçıları kendilerine Wirrarika derler. Bu mîrâsçıların çoğu sâdece Wirrarika dilini kullanır, az bir kısmı İspanyolca da konuşur. Sayıları 50.000’den fazla olsa bile, topluluğun her üyesi, kendi rûhsal geleneği ile ilgili aynı miktarda bilgiyi paylaşmaz.

2. Wirrarika topluluğu içinde kendilerini Jicareros olarak adlandıran özel gruplar vardır ve onlar, kadîm sihir pratiklerini hâlen sürdürenlerdir. Algı dünyâsında öyle deneyim düzeyleri yaşarlar ki, topluluğun öteki üyeleri bunları hayâl bile edemez.

3. İspanyolca “Tradicion” (“Gelenek”) kelimesi Wirrarika topluluğunun insânları için bir inançlar bütünü anlamına gelmez, fakat çok etkili pratikler bütünü anlamına gelir. Bu pratikler, uygulayanları en yüksek farkındalık ve algı düzeylerine erişsinler diye hazırlanmıştır. 

4. Hâlen varlığını sürdüren Toltekler arasında Toltek İrfânı Ustası figürü vardır ve böyle bir figür Batı toplumlarında ve bâzı Doğu toplumlarında mevcûd değildir. Bu Toltek İrfânı Ustaları, bu irfânı doğrudan “Rûh”tan öğrenirler. Bilge adamı, Şaman (Shaman) pratiklerin uygulayıcılarını kutsal yerlerde Rûh’a baksınlar diye zorlayan bir araçtır. Onların kitâpları yoktur. Onların formal öğretileri yoktur. Onların insân öğretmenleri yoktur. Sâdece özel aksiyon dizileri vardır ve bunlar, Rûh’un kapısını çalışın yoludur. Eğer Rûh kapıyı içeriden açar ise, öğreniş süreci başlar. Wirrarika topluluğunda Büyük Rûh için kullanılan kelime “Usi”dir. Usi hakkında bir şeyler işitmek ile yetinemezsiniz. Usi’yi kendiniz görmek zorundasınız. Aracısız bir şekilde Usi’den işitmek zorundasınız. İşte Toltek Yolu budur.

5. Hâlen varlığını sürdüren Toltekler, kendi dünyâları içinde odaklanmış bir yaşam süren yerlilerdir. Onların yerli olmayanların dünyâsı ile ilgilendiklerini göremezsiniz. Onlar size herhangi bir şey öğretmekle ya da satmakla ilgilenmezler. Onlar yalnızca varlıklarını sürdürmek ile ve Geleneği canlı tutmak ile ilgilenirler. Onlar kendilerini birer enerji alanı olarak görürler.  Güneş’in gerçek oğulları ve kızları olarak yaşamağı kendi rolleri olarak kabûllenirler. Yüce Güneş Baba ile aynı doğaya sâhiptirler ve Yüce Toprak Ana ile aynı sevgiye sâhiptirler.

Hâlen varlığını sürdüren Toltek yerlilerinin mesajı şudur:

“Bizler Güneş’in çocuklarıyız ve bizim doğamız parlamaktır!”

J.Krishnamurti
 

J.K.'nın yaşam öyküsüne, fotoğraflarına, günlüğünden alıntılara, kısa video kayıtlarına ulaşabileceğiniz J.K. köşesi...

 

 


Leylek Kitap


Copyright © Ayna Yayınevi 2011


Cağaloğlu Yokuşu Edes Han No:40 K:2 Cağaloğlu - İSTANBUL
Telefon: 0 212 513 80 19 - Faks: 0 212 513 81 09designed by denizdemirdöven 
Deniz Demirdöven