Ayna Yayinevi
Ana Sayfa  |  Kitaplar  |  Yeni Çıkanlar  |  Çok Satanlar  |   Yazılar  |  Site Haritası  |  İletişim
 
Bir deger girmelisiniz !

Yeni Çıkanlar
 
Tanrıça'nın Sihri ve Gü..
Kadîm Pythagoras Kardeş..
Yahûdî Mistisizmi’ne Gi..
Kadîm Viking İrfânı..
Tanrıça Gizemleri..
Yeni Binyılın Toltekler..
Toltek Yolu İle Duygusa..
Yıldızların Şarkısı..
Kadîm Bilgelik..
Aşk, Bekârlık Yemîni ve..
 

Çok Satanlar
 

Kadîm Viking İrfânı..
Tanrıça Gizemleri..
Yeni Binyılın Toltekle..
Toltek Yolu İle Duygus..
Yıldızların Şarkısı..
Kadîm Bilgelik..
İsa ve Kayıp Tanrıça..
Kabballah..
Aydınlanma Nedir?..
Özgürlük Üzerine..

Yazılar
 

Gerçek Dünyâda Şamanla..
Hâlen Varlığını Sürdü..
Jung Mistisizmi’ne Gir..
Kabbalah Bilgeliği..
Kitty Ferguson ve Pyth..
Kutsal Metinlerde “Tan..
Timothy FREKE ve Peter..
Yüzüklerin Efendisi ve..
Zulu Şaman..

Yeni Kitap / Yeni Yazı

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ ve RUNE HARFLERİ

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ ve RUNE HARFLERİ
Cengiz Erengil - Ahmet Y. Özbilen
İkinci Edisyon-Mart 2012

1992 yılında Yeni Zelandalı Jillian Sawers İstanbul'da 'Sincerity' ('Samîmiyet' ya da 'İhlâs') üzerine verdiği bir konferansta “Yüzüklerin Efendisi” adlı romanın kahramanı King Aragorn'un Wizard'ının Gandalf; “King Arthur” efsânelerinin  kahramanı King Arthur'un Wizard'ının ise Merlin olduğuna değinmişti. King ya da Kral bizim rûhumuzu temsîl etmekteydi. Wizard ya da Bilge ise bizim içimizdeki bilgeliği temsîl etmekteydi. Samîmî ya da İhlâs ile yaşamak ise, içimizdeki bilgeliğin sesini duyup ona uyarak yaşamak anlamına geliyordu.

1993 yılının sonlarında Turgay Kürüm'ün Hürriyet Gazetesi'nin Pazar ekinde okuduğu bir yazı, Runik Fal'dan söz ediyordu. Runik denen şey, Vikinglerin Yazı Sistemi idî. Turgay Kürüm okuduğu bu yazıda gördüğü Semboller'in bizim Orhun Yazıtlarına çok benzediğini farketti. Bunları neden okuyamıyorlar diye merak etmekten sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi günden itibâren Göktürk Alfabesi'nin sistemine göre okumağa çalıştı ve sonunda başarılı oldu.

Yıllar sonra internet sayfalarında Viking Tanrısı Odin'in Türk olduğuna dâir haberler yayınlanmağa başlandı. Haberin kaynağı Profesör Sven Lagerbring idî. Primitive Norse Stones'un ve Central Asian Göktürk Monuments'in dilleri ve sesleri üzerinde yapılan araştırılar, onların form farklılıklarıyla birlikte Runes Harflerini temsîl ettiklerini göstermişti. Orhun Yazıtları'nın keşfedilişi de bu sürecin bir parçasıydı. Heredot tarafından İskit Halkına verilen adın, TYRKAE ya da TURKAE olduğu hakkında yazılar gündem'e geldi. Thucydides'e göre pre-Hellenik yerleşimciler olan ve Arnavutların, Romanyalıların ataları olan Pelasgların (Pelasgian) TYRRHENIAN'lar olduğu gündem'e geldi. Achiles'in Trojan Savaşı'nda Pelasgların (Pelasgian) Mother Goddess'i (Ana Tanrıça) JOVE'ye ve THETIS'e yakardığı gündem'e geldi.

tamamı için tıklayın


Yeni Kitap / Yeni Yazı

Kabbalah Bilgeliği

KABBALAH BİLGELİĞİ
Cengiz Erengil - Ahmet Y. Özbilen

Joshua Abelson “Jewish Mysticism/An Introduction to the Kabbalah” (“Yahûdî Mistisizmi’ne Giriş: Kabbalah”) adlı, 1913 yılında basılmış olan kitâbında bize Kabbalah Bilgeliği’ni tanıtmaktadır. Yaşamımızın bâzı temel sorularına cevâplar sunmaktadır. Neden varız? Yaşamlarımızın amacı nedir? Nereden geldik? Nereye bağlıyız?

Joshua Abelson’a göre her nefsin kaynağına duyduğu iştiyâk, Tanrısal Sevgi’nin ya da Aşk’ın (Amor) kaynağıdır. Kim olduğumuz, nereden geldiğimiz ve nereye bağlı olduğumuz, aşağıdaki paragraflarda bir nefs yolculuğu olarak açıklanmaktadır.

Shekinah, Tanrısal Varlık ve Huzûr’dur. Zohar metinlerinde Kraliçe (Queen) olarak da anılır. Görkem ondan gelir. Talmudik metinlerde insânın ölüm ânında Shekinah’ı gördüğü yazılıdır. Shekinah’ın görülüşü, nefsin yüksek düzeyi olan Neshamah için eve dönüş sinyalidir. Nefsin evi, Evrensel Nefs’tir. Dünyâsal beden içinde eğitimini tamâmlayanların döndükleri yerdir. Semâvî Kral’ın sarayıdır. Neshamah tekrâr kaynağına tırmansın ve onunla birlik hâline gelsin diye, öncesinde nefs bir sâfiyet ve kemâlât kazanmak zorundadır, çünkü Tanrısal Olan ile insânî olan arasındaki paydaşlık, insânî olan günâh ile kaplı olduğunda bozulmaktadır.

tamamı için tıklayın


Yeni Kitap / Yeni Yazı

Tanrıça Gizemleri

KUTSAL METİNLERDE
“TANRISAL OLAN’IN DİŞİL YANI”NIN BASTIRILIŞI

Cengiz Erengil - Ahmet Y. Özbilen

Ruth Rusca’nın “Tanrıça Gizemleri” (Ayna Yayınevi, 2012) (“Feminine Mysteries in the Bible”, 2008) adı ile Türkçe’ye kazandırılan kitâbının önsözünü yazan Chiristine Downing, yakın arkadaşı Ruth’un, Kutsal Kitâp’ta yer alan, Yahûdî olmayan dört kadının hikâyesini araştırış yolculuğunun sâikini çok yakînen biliyordu. Ruth Rusca, ameliyât ile rahmi alındıktan sonra, adetâ bir ‘çağrı’ almış gibi, ânî ve gizemli bir şekilde, Bâkire Meryem’in lekesiz ya da ‘İlk Günâh’tan ârî olarak’ anne rahmine düşüş miti tarafından çekildiğini hissetmişti. Ruth’un bu arayış ve anlayış yolculuğu, yaklaşık yirmibeş yıl süresince daha da derinleşmişti. Son onbeş yıl içinde gerçekleştirdiği workshopların da buna katkısı olmuştu.

Anadolu’daki Ana Tanrıça figürlerinden biri Aphrodite’dir. Arkeolojik kazılarda bulunan bir heykelde, Tanrıça Aphrodite sağ elini bir Roma kralının başının üzerine koyarak, onu kutsamakta, toprak ve su unsurlarının bereketlerini aktarmaktaydı. Ataerkil monoteizm tarafından reddedilen Tanrıça enerjisi, aslında Kutsal Kitâp içindeki metinlerde, her biri İbrânî dünyâsının dışından çıkıp gelmiş olan Kenanlı Tamar, Kenanlı Rahab, Moavlı Ruth ve Hititli Bathsheba’nın hikâyelerinde varlığını sürdürmüştü. Hava ve ateş unsurları ile sembolleştirilen Baba Tanrı’nın bir insân oğlunda enkarne oluşu gibi; toprak ve su unsurları ile sembolleştirilen arkaik Ana Tanrıça da bir insân kızında enkarne olmuştu. Tanrıça güçlerinin sınırsız bir şekilde işlediği büyükanneleri olan Kenanlı Tamar, Kenanlı Rahab, Moavlı Ruth, Hititli Bathsheba’dan akan dört enerji akımının damıtılmış hâli olarak beşinci arketip olan Bâkire Meryem, Tanrıça’nın bireyleşmiş kızı idî. Ruth Rusca’ya göre, bu dünyâdaki nefs yolculuğumuzun hedefi, Tanrıça’nın kızı Meryem’e içimizde, nefslerimizde hâmile kalmaktı. Altıncı arketip ise Mecdelli Meryem idî. Mecdelli Meryem rûhsal ve cinsel bütünlük, yaşam ve doğurganlık güçleri ile dolu idî.

tamamı için tıklayın


Yeni Yazı

HÂLEN VARLIĞINI SÜRDÜREN TOLTEKLER - Victor  Sanchez

HÂLEN VARLIĞINI SÜRDÜREN TOLTEKLER
Çeviren: Cengiz Erengil

Gelin en başından başlayalım. Etnologlar ve târihçiler için Toltekler, 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında Meksika’nın merkezinde yaşamış olan Kolombiya yerlileri idî. Başkentleri Hidalgo içindeki Tula idî. 12. yüzyıldan sonra Toltekler Tula’yı terk ettiler. 16. yüzyıldan sonra Toltekler dağıldılar ve bu dağılış, liderleri Quetzalcoatl ile bağlantılı idî. Bu olaylarla ilgili kayıtlardan biri Quetzalcoatl’un Meksika şehrindeki Chapultepec Tepesi’nin altındaki bir mağaraya gittiği ve orada bir başka boyuta geçtiği (Mictlan, Nahual veyâ Omeyocan) ve ortadan kaybolduğu yazılıdır. Her nasılsa, şurası kesindir ki, Toltekler kadîm Meksika ülkesinden başka yerlere yayılmışlardır. Bilgileri ile Mayaları ve başka yerli kültürleri etkilemişlerdir. Burada târihten söz ediyoruz.

Asıl olgu ise şudur: Tolteklerin geçmişin en büyük medeniyetine sâhip oldukları söylenir. Sâdece bugün değil, fakat 16. yüzyıldan beri Aztek (Astec) halkına Toltek denmektedir. Toltek bir bilgi adamıdır, kadîm Tolteklerin büyük bilgeliğinin bir temsîlcisidir.  Ve Toltek olmak, bir insânın erişebileceği en yüksek bilgi düzeyine erişmektir. 

Sıradan insânlar için Toltekler, birkaç yüzyıl önce ortadan kaybolmuş, bilgelerden oluşan bir Yerli halktır. Toltekler uzun zamân önce ortadan kalkmış olduğu için, herkes onlarla ilgili olarak istediği şeyi söyleyebilir. Nasılsa Toltekler burada değillerdir ve kendilerini savunamazlar ya da en azından böyle görünmektedir.

Toltekler hâlâ burada mıdırlar?

tamamı için tıklayın
 

GERÇEK DÜNYADA ŞAMANLAR
Çeviren: Cengiz Erengil

Son yirmi yıl içinde şamanizm, kültürel araştırılar alanında çalışan antropologlar için önemli bir araştırı konusu olmaktan çıktı, şifâ ve rûhsal gelişim alanları ile ilgilenen ve uzman olmayan kişiler için cezbedici bir konu hâline geldi. “Şamanizm” sözcüğü Sibirya’daki yerli halk arasındaki kaynağından uzaklaştı ve günümüzde çağdaş şehir topluluklarının üyelerinin çoğu tarafından kullanılmağa başlandı.

Aşağıda “Şamanizm” sözcüğünden ne anladığımı ve onu nasıl kullandığımı kısaca açıklayacağım.

Suni bir bakış açısından bakıldığında Şaman, doğaüstü güçlerle ilgilenen ve bunun için gerekli olan bilgi ve güce sâhip olan kişidir. Zamânının çoğunu şifâ vermeğe ayırır. İlgilendiği doğaüstü güçler: rûhlar, ilâhlar, varlıklar, enerjiler ve Tanrı’dır.

Bizim Şamanizm ile ilgilenişimiz, kendi doğaüstü güçleri tarafından iyileştirilmiş ve kutsanmış “gerçek bir şaman” ile buluşarak başlamıştır. Yıllar geçtikçe, bizim Şamanizm üzerine odaklanışımız da değişti. Artık biz şamanlar olmak ve başkalarını iyileştirmek istiyoruz, dünyâyı iyileştirmek istiyoruz. Şamanizm üzerine yazılmış kitâplar, düzenlenmiş workshop’lar ve seminerler bütün dünyâda bol miktarda bulunmaktadır.

tamamı için tıklayın

Röportaj

Timothy Freke ve Peter Gandy

"İSA'NIN GİZEMLERİ" ve "İSA VE KAYIP TANRIÇA" kitaplarının yazarları Timothy Freke ve Peter Gandy ile Röportaj

(Harper Collins 1999)
Çeviren: Cengiz Erengil

Soru 1) İsa'nın Gizemleri kitabının temelini oluşturan konularla ilgilenmeye ne zaman başladınız, keşf yolculuğuna ne zaman çıktınız?
(...)
İsa hikayesi ile Pagan mitleri arasındaki benzerlikler bizi sarsmaya başladığında, antik Paganizmin hakikati üzerine kitap yazmak için 'fikir' araştırmasına çıktık. Aynı dönemde Gnostikler olarak tanınan ilk Hıristiyanlar üzerine bir kitap hazırlığı içindeydik. O dönemdeki Gnostiklerin aslında Paganlardan çok az farklı olduklarını gördük. Hıristiyanlığın Paganizmden gelişen bir kol olup olmadığını çok merak ettik. Bu düşünce o zaman 'çirkin bir spekülasyon' olarak gözüküyordu. Biz biri Paganlarla diğeri Gnostiklerle ilgili iki kitap yazmak isterken, Paganizm ile Hıristiyanlık arasındaki bağlantıyı keşfettik. Keşfettiğimiz bu hakikatler bizimle birlikte birçok okurumuzu da derinden sarstı."

tamamı için tıklayınSon Çıkan Kitaplar
     

Aşk, Bekârlık Yemîni ve İçsel Evlilik
John P. Dourley

Etiket: 16,00 TL
İndirimli: 11,20 TL

Carl Gustav Jung, ‘Dînsel Deneyim’in kaynağını insân psişesine yerleştirir.

Bu kitâbın yazarı John P. Dourley, Jung’un bu fikrini, Hıristiyanlığa meydan okuyan bir ‘Dînsel Epistemoloji’ olarak görmektedir.

Psikoloji ve Teoloji disiplinleri arasındaki geleneksel kırılışın, Carl Gustav Jung’un çalışmâlarında kurulmuş olan bir KÖPRÜ ile birbirine bağlandığı, bu konuyu araştıranlarca iyi bilinir.


devamı için tıklayın
 

Tanrıça'nın Sihri ve Gücü

Gareth Knight

Etiket: 20,00 TL
İndirimli: 14,00 TL

Sihre ve ritüele bu bakış açısında Gareth Knight, Batı Ezoterik Gelenekleri’ne yayılmış olan Tanırça’nın varlığını bize göstermektedir.

Grek Mitleri ve İsis Gizimleri’nden Kutsal Bâkire kültüne ve on yedinci yüzyıl Rosicrucian rûhsal simyâsına değin Gareth Knight, Dünyâ’nın elemental bilinci olan Tanrıça’nın, kendisini farklı yer ve zamânlarda nasıl açığa çıkardığını bizlere göstermektedir.devamı için tıklayın

Yahûdî Mistisizmi'ne Giriş: KABBALAHYahûdî Mistisizmi'ne Giriş: KABBALAH
Joshua Abelson

Etiket: 17,00 TL
İndirimli: 9,80 TL

Joshua Abelson’un Talmudî ve Rabbinik metinlere ve ‘Rabbinik Metinlerde Tanrı’nın İçkinliği’ konusuna birinci elden vâkıf oluşu ve bu kitâbı yazarken en iyi ve en ciddî Yahûdî öğretim üyelerinin araştırılarına dayanışı, Kabbalah Bilgeliğini tanıtan bu kitâbı, konusunda otorite olan bir Rehber Kitap yapmaktadır.devamı için tıklayın
 

Kadîm Pythagoras Kardeşliği
Kitty Ferguson

Etiket: 28,00 TL
İndirimli: 19,60 TL


Kavrayışlarıyla antik dünyayı dönüştürmüş olan ve hâlâ bilim, matematik, felsefe ve sanat dünyalarına esin kaynağı olan Pythagoras ve Pythagorasçıların büyüleyici hikâyesi.

devamı için tıklayın


Yeni Binyılın Toltekleri - Victor SanchezTanrıça Gizemleri - Tanrıça Kızlarının Nefs Terbiyesi
Ruth Rusca

Etiket: 16,00 TL
İndirimli: 11,20 TL

Bu güçlü ve gerçekten yararlı eserde, Ruth Rusca, Kutsal Kitâp’ın yeterince dikkat edilmeyen iki boyutuna eğiliyor: Dişil gizemlerin derinliği ve zengin sunuluşu. Kendi en iç yaşam deneyimlerini, sezgileriyle birlikte Kutsal Kitâp’taki kadınların üzerine yansıtarak konuyu işlemiş oluşunu özellikle dikkate değer buluyorum.


devamı için tıklayın

 

Kadîm Viking İrfânı - İskandinav Runik AlfabesiKadîm Viking İrfânı - İskandinav Runik Alfabesi
Paul Rhys Mountfort

Etiket: 26,00 TL
İndirimli: 18,20 TL

Bu güçlü ve gerçekten yararlı eserde, Ruth Rusca, Kutsal Kitâp’ın yeterince dikkat edilmeyen iki boyutuna eğiliyor: Dişil gizemlerin derinliği ve zengin sunuluşu. Kendi en iç yaşam deneyimlerini, sezgileriyle birlikte Kutsal Kitâp’taki kadınların üzerine yansıtarak konuyu işlemiş oluşunu özellikle dikkate değer buluyorum.


devamı için tıklayın


Kadîm Bilgelik - İrfâna Giden Antik Yolun Hikâyeleri - Roger WolffKadîm Bilgelik - İrfâna Giden Antik Yolun Hikâyeleri
Roger Wolff

Etiket: 17,00 TL
İndirimli: 11,90 TL

Bu kitâp okunurken, sizi kendine hayran bırakacak ve daha çok, gerçekten insân oluşun ne demek olduğu doğrultusunda içinizi umut ile dolduracak.

Okuyun, düşleyin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bu, tüm dünyânın duymak zorunda olduğu bir mesajdır.
TOM HARTMANN, THE LAST HOURS OF ANCIENT SUNLIGHT KİTÂBININ YAZARI

devamı için tıklayın

 

Yeni Binyılın Toltekleri - Victor SanchezYeni Binyılın Toltekleri
Victor Sanchez

Etiket: 17,00 TL
İndirimli: 11,90 TL

Victor Sanchez, Toltek rûhsal savaşçılarının yaşamlarına ve pratiklerine ender rastlanır bir pencere açıyor. Azteklerden öncesine dayanan bir geçmişten gelen Toltekler, Dünyâ’yı, yaşayan bir varlık olarak ele alıp, toprakları ile derin bir iletişime geçiyor ve algının alışılmadık güçlerini ortaya koyuyorlar. Yeni binyılın şafağında, onların yerli hayâtta kalış becerilerinin, rûh ve doğa ile uyum içindeki daha iyi bir vaadini nasıl canlandırdığını bu sayfalarda okuyacaksınız.


devamı için tıklayın


Yıldızların Şarkısı - Bir Zulu Şamanın İrfânı - Vusamazulu Credo MutwaYıldızların Şarkısı - Bir Zulu Şamanın İrfânı
Vusamazulu Credo Mutwa

Etiket: 22,00 TL
İndirimli: 15,40 TL

“Vusamazulu Credo Mutwa, Zulu evreninin ve geleneklerinin şaşırtıcı bir portresini çiziyor. Renkli hikâyeler ve yazarın alçakgönüllülükle sunduğu şifâ sanatı, bizi Afrika geleneksel bilgeliğinin kalbine götürüyor. Mutwa’nın, aksi takdîrde gizli kalacak olanları dünyâya açıklamaktaki cesâreti, büyük bir saygıyı hak etmektedir.”

Malidoma Somé, The Healing Wisdom of Africa ve Of Water and Spirits kitâplarının yazarı.


devamı için tıklayın

 

Toltek Yolu İle Duygusal Yaraları İyileştirmek Rûhu Özgürleştirmek İçin Geçmişi Sağaltmak - Victor SanchezToltek Yolu İle Duygusal Yaraları İyileştirmek
Rûhu Özgürleştirmek İçin Geçmişi Sağaltmak

Victor Sanchez

Etiket: 18,00 TL
İndirimli: 12,60 TL

Geçmişimizin travmatik ya da zor olaylarını, hem yenilenmiş hem de yeniden enerji kazanmış olarak ve bu deneyimlerin içimizde bıraktığı zarardan kurtulmuş olarak tekrâr ziyâret etmek, ya mümkün olsaydı? ‘Duygusal yaraları iyileştirmek’ uygulamı, On Adım Tekniği denilen egzersizler sâyesinde yapılabilir. Bu da bizi, çoğunlukla travma kaynaklı, tekrârlayan duygusal çatışkılar ve ısrarcı olumsuz kalıplardan nihâî olarak özgürleştirebilir.

devamı için tıklayın

     
J.Krishnamurti
 

J.K.'nın yaşam öyküsüne, fotoğraflarına, günlüğünden alıntılara, kısa video kayıtlarına ulaşabileceğiniz J.K. köşesi...

 

 


Leylek Kitap
 


Copyright © Ayna Yayınevi 2011


Cağaloğlu Yokuşu Edes Han No:40 K:2 Cağaloğlu - İSTANBUL
Telefon: 0 212 513 80 19 - Faks: 0 212 513 81 09designed by denizdemirdöven 
Deniz Demirdöven